Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 19, 2015

Κοσμάς Βλάχος: Ένας αφανής Θηραίος Ήρωας του Λιμενικού Σώματος

Εικόνα
Το 1921, κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ένας λεβέντης λιμενικός, ο υποκελευστής Κοσμάς Βλάχος (που εκτελούσε χρέη Λιμενάρχου στην Κίο της Μικράς Ασίας) ήρθε στην επικαιρότητα και μετά λησμονήθηκε. Ποιός τον θυμάται σήμερα; Μονάχα οι απόγονοί του και κάποιοι παθιασμένοι που ψάχνουν στα χρονοτούλαπα της Ιστορίας...Από μια Ημερήσια Διαταγή του Λιμεναρχείου Ραιδεστού (αριθμός 24/31-7-1921)που υπογράφει ο αντιπλοίαρχος Δ. Κάρκας -Επιθεωρητής Λιμενικών Αρχών Προποντίδος-, μαθαίνουμε για τον άθλο του Κοσμά Βλάχου και την ΠΛΗΡΗ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑΝ που του εξέφρασε η προϊσταμένη του Αρχή«δια την Ανδρείαν και το θάρρος το επιδειχθέν την 20ήν Ιουλίου 1921, εν Κίω της Μικράς Ασίας, κατά την εκ του συστάδην γενομένην συμπλοκήν αυτού μετά του αιμοβόρου και διαβοήτου αρχιληστού και αρχιτσέτου (Κεμαλικού) Κεραμπεκήρ Κιαμήλ Αγά!».
Στην συνέχεια η Ημερήσια Διαταγή περιγράφει το κατόρθωμα του Κοσμά Βλάχου: «Κατόρθωσε, με πραγματικόν κίνδυνο της ζωής του, να συλλάβη, να αφοπλίση και να παραδώσητο…