Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 19, 2013

«Η Φαντασία της Σαντορίνης» του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιάλη

Εικόνα
Απόσπασμα από τον «Κρητικό Πόλεμο» Το ποίημα περιγράφει με χρονολογική σειρά τα γεγονότα του πολέμου, από την απόβαση των Τούρκων στην Κρήτη ως τη συνθηκολόγηση του Ηρακλείου (1645-1669), ενώ το απόσπασμα που ακολουθεί αναφέρεται στην έκρηξη του Κολούμπου του 1650
«….Να διγηθώ για τα νησιά Μήλο και Σαντορίνη, εις τσι πενήντα, τα κακά οπού σε τούτα εγίνη.Σε τρεις ημέρες παραμπρός είδασιν να φυράξη, η θάλασσα τσ’ ακρογυαλιές, κι’ η φύση τση να αλλάξη, κι εις το νησίν του Κυθηργιού, σα κάστρο εκεί εφάνη ωσάν  χτισμένο έδειχνε κι ήτο γεμάτη πλάνη΄ στη Μήλο άλλο όμοιο εγίνη άλλον ένα, κι οι Χριστιανοί θωρώντας τα, σε λογισμό εμπαίνα.Και μια ημέρα Κυριακή, κυττάζουν του ελίου, κι’ ήτονε τσι είκοσι εννιά, μηνός του Σεπτεμβρίου, τσ’ αχτίνες και μαυρίζουσι σα να μην είχε λάμψη, στη Μήλο πέφτει αστραπή, κι είχε το θειάφι άψη, κι όλοι οι ανθρώποι εκλαίγασι εις τες καταστασίες, και των δαιμόνων ήτονε εκείνα φαντασίες.Τότες τα κάστρα αρχίζουσι πόλεμον μοναχά τως και χάνεται η θάλασσα και φαίνοντα ο…